Home » Kalendarium

Kalendarium

Årsmöte 27 april 2019

 

Årsmötet hålls denna gång i Hallsberg i Hallsbergs Modelljärnvägsförenings lokaler. (https://www.hallsbergs-mjf.com/ )

Adress: Östra Storgatan 5. Entrén är vid det grå magasinet bakom Bergööska huset mot järnvägen till. Parkering finns längs med Östra Storgatan och på två parkeringar i närheten av lokalen, var uppmärksam på skyltningen!

Programmet innefattar i vanlig ordning såväl årsmöte som diggarträff.

Agendan för årsmötesträffen enligt nedan:

10.00Fika serveras i föreningens lokal samt visning av medtagna byggen.

12.00Lunch på extern restaurang

13.00 Årsmöte. Hålls föreningens lokal.

13.30-16.00Fortsatt diggarträff samt visning av föreningens stora anläggning med körning.

15.30Fika i föreningens lokal

16.00Avslutning

För att kunna beräkna fikat så vill vi gärna ha in din anmälan senast 24/4. Den skickas till Bengt Nylén via e-post på nylen@telia.com eller via mobil 070-528 78 81.

Titta gärna på Smalspårsfrämjandets hemsida om du har möjlighet till detta några dagar innan mötet för att få eventuellt ändrad eller ny information!

Kommentarer:


Leave a comment