Hem » Smalspårigt

Smalspårigt

Sveriges BÄSTA MJ-tidning!

Har du ett bidrag till nästa nummer? Skicka det till redaktören här!

redaktion@smalsparigt.org

Då har nr1 för 2024 avlämnats till tryckeriet för produktion och distribution till läsarnal!

Vår tidning utkommer 4 gånger per år och är alltid efterlängtad av våra nästan 700 medlemmar! Tidningen är ideell och artiklar skrivs och skickas in av våra medlemmar till redaktionen. Innehållet varierar naturligtvis men byggtips och någon ritning finns med i nästan varje nummer. Sidantalet brukar pendla mellan 24 och 32 sidor som alla trycks i färg!

Har du något att bidra med så hör av dig till redaktionen! Material i alla möjliga format och utformningar tas emot och bearbetas efter behov till en artikel! Bäst är dock om du har en text som du arbetat igenom som du sänder i textformat via e-mail till redaktionen. Bilder skickas i originalupplösning också gärna via e-post. Är det fråga om stora filer så kan vi givetvis se till att ordna med en ”molntjänst” som Dropbox, Google Drive eller liknande! Allt material är dock välkommet, även det som sänds in via post. I sistnämnda fallet så använder du följande adress:

Vi tar också gärna emot annonsmaterial! Annonserna (Se denna sida) vill vi att de ska vara genomarbetade och färdigsatta, och helst lämnas in i PDF-fomat, då detta underlättar de ideella redaktörernas arbete. Tidningen når nästan 700 medlemmar, och ytterligare ett antal exemplar hittar intresserade och initierade läsare via försäljningsställena. Upplagan ökar hela tiden, och annonspriserna är humana! För storlekar och priser klicka på länken i menyn till vänster. Annonsunderlaget skickas till:

annonser@smalsparigt.org

Nedan följer en preliminär  utgivningsplan för Smalspårigt (ändringar kan förekomma och meddelas här!):
Vårnummer prel. vecka 14. Deadline för bidrag och annonser Måndag vecka 10.
Sommarnummer prel. vecka 25. Deadline för bidrag och annonser Måndag vecka 21.
Höstnummer prel. vecka 40. Deadline för bidrag och annonser Måndag vecka 36.
Vinternummer prel. vecka 51. Deadline för bidrag och annonser Måndag vecka 47.

Desto tidigare redaktören för sig material tillhanda, desto större möjligheter att leverera en bra tidning! Samt möjligheter till att finjustera artiklar..!..

Det bästa sättet att bekanta sig med tidningen är naturligtvis att bli medlem men den kan även köpas på följande ställen: