Hem » Byggtips » Ritningar

Ritningar

Ritningar på byggnader vid Uppsala-Lenna järnväg

Från Anders Hellgren har vi fått följande ritningar på byggnader vid ULJ Ritningarna är pdf-filer som öppnas i nytt fönster.

Faringe stationshus innan branden 1981

Bärby godsmagasin såsom det såg ut på SJ-tiden

Väntkuren i Lövstahage

Kollastningsbrygga

Från ”Banlära” 1915. Så här står det i boken:
”För kolgivning till lokomotiv å större lokstationer förekomma emellertid oftast vidlyftigare anordningar. Den vid Statens järnvägar numera vanligast använda typen därför är den s. k. kolgivningsbryggan. Bockställningarna därtill göras i regel av kasserade räler på fundament av betong eller sten och uppbära dels ett horisontalt plan, varifrån kolgivningen sker, dels en eller flera upp- och nerfarter till och från detta plan i lutning 1:4 till 1:5. Kolen fraktas upp på bryggan medelst decauvillevagnar av c:a 1 tons lastförmåga, vilka medelst lina dragas dit upp av det lokomotiv, vars kolförråd behöver påfyllas. Sedan vagnarna uppkommit på det horisontala planet och lokomotivet intagit sin plats därunder, sker tippningen från decauvillevagnen till tendern förmedelst en höj- och sänkbar plåtränna. Genom manövrering av denna, vilket sker med skruvanordning uppifrån bryggan, kan kolets placering i olika delar av tendern regleras. De tömda vagnarna nedgå från bryggan av egen tyngd, varvid hastigheten regleras genom friktionsskivor. Exempel på dylik brygga visas å bild 530.”

Ritningen (bild 530) öppnas i ett nytt fönster!

Växelritningar

Tvåfota 5:a

Det har efterlysts växelritningar av våra medlemmar. Anders Östlund är först ut med ett bidrag visande en tvåfotaväxel. Växeln är en ”5:a”, alltså en ganska snäv växel, vilket är perfekt för modellbygge på litet utrymme.
Ritningen öppnas i nytt fönster som Pdf och ger utskriven en växelritning i skala 1:45. Den är märkt med upphovsrättstext, men innebär ingen större industrihemlighet i nutid. Känner sig upphovsrättsmannen, i den mån han finns kvar (ritn. daterad -46), kränkt tar vi efter påpekande omedelbart bort ritningen.
Tvåfota 5:a

Trefota 10:a

Återigen är det Anders Östlund som grävt fram en ritning. Växeln är en trefota ”10:a”, som kanske kan betraktas som en linjeväxel. Ev. kan den kanske ritas om till en 6:a eller 4:a om man är lite insatt i ”växelgeometri”.
Ritningen öppnas i nytt fönster som Pdf och ger utskriven en växelritning i skala 1:100.
Trefota 10:a

NKlJ-växel (Hagfors rangerbangård)

Denna gång är det Tomas Jansson som varit ute med måttbandet och dokumenterat en 891-växel i Hagfors. Normalt (??) ”svenskt” utseende på växlar brukar innebära att bl.a. de ”långa” sliprarna ska vara vinkelräta mot bisektrisen i växelvinkeln och inte som brukar vara fallet med modellväxlar, vinkelräta mot rakspåret. Växeln i Hagfors verkar dock vara ett exempel på den senare varianten.
Ritningen öppnas i nytt fönster som Pdf och ger utskriven en växelritning i skala 1:100.(114,9% förstoring torde ge 1:87).
NKlJ-växel

891-växlar skannade från Bantekniska byrån ritningar

Niklas Jörby har här bidragit med inte mindre än fyra ritningar över 891-växlar från bantekniska byrån.
Filerna är pdf-filer i A4 och A3 format och ger utskrivna i 100% växlarna i skala 1:87. Genom att ändra utskriftsskalan kan andra skalor återges. För större skalor måste A3 eller A2 skrivare användas.
9:a

5:a

Trevägs 11:a

Dubbelkorsnings 9:a

Vagnar från Surahammar-Lisjö järnväg

Personvagn skala 0

Personvagn skala H0

Godsvagn skala 0

Godsvagn skala H0

 

 

 


Lämna en kommentar