Hem » Kontakt

Kontakt

Styrelse

Ordförande

Bengt Nylén
Bengt Nylén

ordforande@smalsparigt.org

Sekreterare

Lennart Elg

Kassör

Leif Persson

kassor@smalsparigt.org

Ledamöter

Björn Dahlström
Lars Hegestad
Lars Magnusson

Jack Sangwill

Johan Stenson

Gunnar Ånstad

Hela styrelsen (inkl. ordförande, sekreterare, kassör, redaktör, webbmaster och revisorer) nås på:
smalsparigt@smalsparigt.org

Revisorer

Patrik Miesenberger
Rune Tjörnfors

Revisorssuppleant

Anders Johansson

Revisorerna nås på:
revisorer@smalsparigt.org

Valberedning

Klas Eriksson (sammankallande)

Valberedningen nås på:
valberedning@smalsparigt.org

Medlemsregistrator

Lennart Elg

medlemsregistrator@smalsparigt.org

Vill du meddela adressändring?

Vill du uppdatera dina uppgifter? Förebild, skala, spårvidd et.c

Redaktion

Göran Blomqvist

redaktion@smalsparigt.org

Webbmaster

Klas Blomberg
Göran Blomqvist

Webbmastrarna nås på:
webbmaster@smalsparigt.org


Lämna en kommentar