Hem » Kontakt

Kontakt

Styrelse

Ordförande

Bengt

Bengt Nylén
ordforande@smalsparigt.org

Sekreterare


Lennart Elg

Kassör


Leif Persson

kassor@smalsparigt.org

Ledamöter

Björn_Dahlström

Björn Dahlström

Lars Hegestad

20150428-Porträtt-2B

Lars Magnusson

Per Nilsson

Hela styrelsen (inkl. ordförande, sekreterare, kassör, redaktör, webbmaster och revisorer) nås på:
smalsparigt@smalsparigt.org

Revisorer

Patrik Miesenberger
Rune Tjörnfors

Revisorssuppleant

Anders Johansson

Revisorerna nås på:
revisorer@smalsparigt.org

Valberedning

Göran Tholin (sammankallande)
Svenne Nordström
Klas Eriksson

Valberedningen nås på:
valberedning@smalsparigt.org

Medlemsregistrator

Lennart Elg
medlemsregistrator@smalsparigt.org

Vill du meddela adressändring?

Vill du uppdatera dina uppgifter? Förebild, skala, spårvidd et.c

Smalspårigts redaktion

GB_s2

Göran Blomqvist

redaktion@smalsparigt.org

Webbmaster

Klas Blomberg

GB_s2

Göran Blomqvist

Webbmastrarna nås på:
webbmaster@smalsparigt.org

 

 


Lämna en kommentar