Nummer 0-25

00/76

s 01 Elg Lennart, Behövs det en förening,
s 02 Elg Lennart, Varför inte pröva en större skala, O16.5 allmänt om O16.5
s 03 Nyberget lok 1 2, O sv 600 ritning
s 04 Elg Lennart, Nesttun-Osbanen, O nor 750 resc.:ritning Mallet Baldwin 0-8-0T
s 06 Elg Lennart, Engelska metallbyggsatser, 1/769 eng GEM ”Douglas”
s 07 Holmgren Y, O&K 0-6-0 ”Maltesholm”, O sv 600 ritning
s 07 Elg Lennart, Amerikansk smalspårstidskrift, am Gazetten
s 07 Dahlström Björn, Engelsk förening för MJ-smalsp, eng OO9 society
s 08 Elg Lennart, Maine two footers – vad är det, am 2′ allmänt om 2′-banor
s 09 Billerica & Bedford #1, am 2′ ritning
s 10 Dahlström Björn, Här finns det mesta i 9mm smalspår, Beckmann
s 10 Borsig 0-8-0 Feldbahn-lok, O ty 600 ritning
s 14 Elg Lennart, Sammanfattning av enkät, 20 medlemmar..
s 14 SRJ Co 26, HO sv 891 ritning0/76

01/77

s 02 Dahlström Björn, Vem som tillverkar vad, Allra  första ”Smalspårigt Nytt”!
s 09 Dahlström Björn, OO9 News, Engelsk  pressgranne
s 09 Anneberg Ormaryds Järnväg, sv 600 bokanmälan
s 10  Elg Lennart, Att gjuta med silicongummi, 92

02/77

s 02 Svensson Hans, Torshamns Jernbanor, O16.5 sv
s 05 Elg Lennart, HO9-modeller från Japan !, HO9 jap Joe Works för första  gången
s 06 Fristedt Gunnar, Bokanmälningar, Plylimon & Hafan Tralee & Dingle m fl
s 07 Fristedt Gunnar, L & B bogie open wagon # 12 13, O eng 2′ ritning
s 08 US HObby öppnar butik !, branschnytt
s 09 Nelander Peter, Vagnsskjul från 600 mm timmerbana, O  sv 600 ritning
s 10 Hammarling Bo, Att bygga hus i modell,
s 13 Elg  Lennart, Spårplan: gruvbana, HO9 sv 600 30×78 cm!
s 15 Förslag till  stadgar för MjfSs,

03/78

s 01 Elg Lennart, Årsmöte och sen ..,
s 02 Elg  Lennart, Mer om japanska HO9-modeller, HO9 jap Joe Works Sango
s 03  Dahlström Björn, Bygga smalspårigt i plast, HO9 sv 600 AOJ NN 24 25  28-30
s 08 Dahlström Mats, Boggier för HO9, HO9 sv Roco
s 09 Walde  Erik, Porter sadeltanklok 0-4-0, O19.1 am 3′ PSC byggsats
s 10 Svensson  Hans, Torshamns Jernbanor del 2, O16.5 sv spårplan
s 14 Dahlström  Björn, HO6.5 översikt, HO6.5 600 Merker & Fischer (suck..)
s 16  Hammarling Bo, Protokoll fört vid årsmöte -77, 54 medlemmar dec -77!

04/78

s 01 Elg Lennart, Vem läser Smalspårigt,  läsarstatistik
s 04 Nelander Peter, Hur man bygger träd, lövträd
s  06 Svensson Hans, Tekniska Meddelanden, växel omläggare
s 07 Dahlström  Björn, Ännu mera om japanska HO9-mode, HO9 jap Joe Works O&K-lok  vändskiva
s 09 Fristedt Gunnar, Vad finns i O16.5, O16.5
s 10 Elg  Lennart, Långsamtgående växelmotor,
s 14 Svensson Hans, Torshamns  Jernbanor del 3, O16.5 sv fordon trafik etc
s 17 Medlemsförteckning  78-05-28,

05/78

s 02 Dahlström Björn, Allt om chassin, säger Björn allt  så menar han det..
s 06 Nelander Peter, Grantillverkning,
s 06  Dahlström Björn, Stavsjö Järnväg – Nunnebanan, sv 600 recension: Welanders  bok
s 07 Eriksson Göran, Tankar och tips kring 891 mm, sv 891
s 08  Elg Lennart, Bland tvåfotare i Maine, am 2′ reseäventyr
s 11 Dahlström  Björn, BEMO 1005 Ch2 tanklokomotiv, HO9 ty 750 byggsats
s 12 NAEJ BCo4,  O sv 600 ritning
s 13 Landén/Walde, Kalmar-Torsås vagn BC 1339, HO10.5  sv 891 ritning + byggtips

06/79

s 02 Walde Erik, Smalspår i O men vilken spv, O sv
s 02 Hedman Raymond, Mera om BLJ 4 och FVÖJ 5, sv 891 ritningstips
s 03  Sahlin Olle, Gnuggisar,
s 03 Walde Erik, Ritningar, ritningstips
s 04 Dahlström Björn, Utanför protokollet, från årsmötet
s 05  Recensioner, sv Gotlands jvg AGJ V&M Falun 1904 katalo
s 06  Notiser,
s 07 Årsmötesprotokoll,
s 11 Svensson Hans, Tekniska  Meddelanden Nr2, testinstrument
s 11 Hedman Raymond, SRJ litt B, HO sv  891
s 12 Svensson Björn, Tärnsjö-Lövnäs Järnväg, HO9 sv 802  modellhistoria
s 13 Svensson Björn, malmvagn, HO9 sv 802 HFJ BDJ m  fl
s 14 Svensson Hans, Mera om chassin,
s 16 Walde Erik,  Smalspårsvagn i nollan, O tips om axelboxar
s 16 Elg Lennart, Short and  Narrow Rails, am amerikansk pressgranne
s 17 Elg Lennart, Mikromotor  gör susen, Faulhaber
s 8 Elg Lennart, Kingfield 1906, O16.5 am 2′ Maine  spårplan

07/79

s 02 Polanik H-J, Takbeklädnad för lok och vagna, papp-  och vävtak
s 02 Nelander Peter, Strömställare för växelomlägga,
s  03 Granander K-Å, Några reflexioner, div tips: Löphjulsvagga skyltar  elmärk
s 03 Eriksson Göran, Bättre köraggregat,
s 04 Ericson  Lennart, Högbergen-Ändens Järnväg, HO9 sv 600 Modellhistorik
s 09  Dahlström Björn, Smalspårigt Nytt,
s 11 Nelander Peter, NMRA-standard  för olika spv,
s 11 Dahlström Björn, Växelbygge, 9 mm hjulstandards  mm. en hel vetenskap!
s 15 Walde/Engström G, ritningar, sv 891  förteckning ur Roslagsexpressen
s 15 Dahlström Björn, Bättre  strömuppt.på Joe Works, HO9
s 16 Dahlström Björn, Nytt!, HO9
s 17  Eriksson Göran, Nytt från Kemtron, HO10.5 am 3′ drivenhet för C-16  etc
s 17 Dahlström Björn, Bakgrundsinformation till ritn, sv 891  GJ-vagnar m.m.
s 19 täckt godsvagn, O sv 891 GJ ritning
s 20  stolpvagn, O sv 891 GJ ritning
s 20 öppen godsvagn, O sv 891 GJ  ritning
s 21 Ånglok, O sv 600 ritning 0-4-2 Helsingborgs Mek.Verkst

08/79

s 02 Dahlström Björn, Smalspårigt Nytt, Railcraft HO9 räls mm
s 03 Svensson Björn, Massproduktion av tallar, HO N Häckspirea
s 04 Svensson Björn, Tärnsjö-Lövnäs Järnväg II, HO9 sv 802rullande materiel
s 06 Ericson Lennart, Högbergen-Ändens Jvg del 2, HO9 sv 600 rullande materiel trafik
s 11 Polanik H-J, Tips, fräs lok- och vagnsfönster
s 13 Dahlström Björn, Växelbygge del 2,
s 19 Medlemsförteckning 1979,

09/80

s 01 Dahlström Björn, Sedan sist .., Årsmötet
s 03 Eriksson Göran, Etsning,
s 05 Ericson Lennart, Högbergen-Ändens Järnväg del 3, HO9 sv 600
s 09 Karlsson Lennart, Rottne station imodell, 1009 sv 891
s 11 Hedman Raymond, Vagnsbygge i O:an, O sv 891 NKlJ litt Nn
s 14 Dahlström Björn, Smalspårigt Nytt, KEAN Portescap mm
s 15 Kålbäck Gunnar, Flertågssystem, MR:s CTC 16
s 16 Eriksson Göran, Tips, HO sv växelställ från Joe Works
s 17 Dahlström Björn, En titt på Joe Works diesellok, HO9 jap
s 18 Brandt Krister, Nn-vagn med svängel, HO sv 891 ritning
s 20 Årsmötesprotokoll,

10/80

s 02 Eriksson Göran, Sista smalspåret, sv 891 Växjö-Västervik VÅHJ HVJ
s 03 Ericson Lennart, Enkelt vagnsbygge, HO9 bygg om en spårvagn
s 04 Eriksson Göran, Efterlysning, O sv 600 ritning O&K ”Attsjöloket”
s 05 Sahlin/Dahlström, Recension, HO10.5 am 3′ MDC 2-8-0
s 05 Eriksson Göran, Lite mer om etsning,
s 06 Eriksson Göran, Smalspårigt i Skarvjärnet, sv förteckning
s 06 Ericson Lennart, HÄJ ett år senare, HO9 sv 600 drifterfarenheter
s 07 Hedman Raymond, Vagnsbygge i O:an del 2, O sv 891 NKlJ litt Nn
s 10 Dahlström Björn, Smalspårigt Nytt,
s 15 Kålbäck Gunnar, Afträdeshus, HO sv ritning

11/81

s 02 Sett på årsmötet, div On3 1:20 O16.5 foton
s 05 Svensson Hans, Torshamns Jernbanor, O16.5 sv
s 07 Elg Lennart, Joe Works Baldwin, HO9 jap 30″ Kiso Forest Ry 0-4-2T
s 09 Svensson Björn, Längs Bredsjö-Degerfors J., sv 802
s 10 Svensson Björn, BDJ Lo med IK som boggier, HO sv 802 ritning träkolsvagn
s 11 Svensson Björn, Lokstall för WMJ/BDJ i Grängen, HO sv 802 ritning
s 15 Dahlström Björn, Smalspårigt Nytt,
s 16 Frelin Jan, MÅJ Litt I 100-109, HO10.5 sv 891 ritning byggbeskrivning
s 20 Nilsson Per, Vislandabanan, sv 1067 KWJ ViBJ KVBJ HBJ BTJ VTJ

12/81

s 02 Elg Lennart, De smalaste spåren, am 22″ gruvlok
s 04 Dahlström Björn, Körkontroller, test
s 07 Svensson Björn, Längs Bredsjö-Degerfors J., sv 802
s 10 Svensson Björn, BDJ 12 litt. F, HO sv 802 ritning resgodsvagn
s 11 Karlsson Lennart, Märsta-vagnen, HO sv 891 SJ YBO4p/t
s 14 Dahlström Björn, Smalspårigt Nytt,
s 16 Engström Göran, Täckt godsvagn litt G, HO sv 891 ritning BLJ G 30 31 34-36
s 23 Elg Lennart, Väderbitarens julafton, HO sv verkstadsbyggnad ritning

13/81

s 02 Svensson Björn, .. din modell, HO9 sv 802 Rullande materiel från TLJ
s 05 Holmberg Torbjörn, Tobbe’s dieselchassi, HO7 sv 600 Nytt liv åt Rocodiesel
s 07 Elg Lennart, H K Porter & Co, am div. Joe Works PSC Grandt
s 07 Elg Lennart, rittech – ”ny” postorderfirma, sch
s 08 Magnusson Conny, Modellfotografering, fototips
s 10 Karlsson Lennart, Rottne station, HO sv 891 ritning
s 15 Malmberg L-G, Allt ni inte vill veta om MJ,
s 17 Karlsson Lennart, Rälsbussar, sv bokrecension
s 18 Nordanberg Thomas, Dannemora-Hargs Järnväg i HO9, HO9 sv 891 Uppsala Mjk
s 22 Hedman Raymond, Vagnsbygge i O:an del 3, O sv 891 NKlJ litt Gq
s bil Kolskrov till Nn-vagnar, O sv 891 ritningsbilaga

14/82

s 02 Lindahl/Bernström, .. din modell, O13.3 sv 600 GMJS: Stavsjö motorvagn MJ passv. Motala
s 06 Dahlström Björn, Smalspårigt Nytt, Engelskt OO9
s 07 Karlsson Lennart, Överföringsbangårdar – i verkl, sv 891
s 09 Karlsson Lennart, .. och i modell!, HO9 sv 891 överföringsvagn
s 11 Elg Lennart, På rätt spår i HO9, HO9 Shinohara
s 11 Frelin Jan, Ritningsregister, efterlysning
s 12 Brandt Krister, Uddagården lokstall FUJ, HO sv 891 ritning
s 14 Dahlström Björn, Garpen ur spår, sv 600 Medlemmarnas dag ÖSlJ
s 15 Elg Lennart, Bland smala spår i västerled, O12.7 am 2′
s 17 Nilsson/Holmberg, På tre olika spårvidder, HO10.5 sv 1093 KUJ BC nr 17 ombyggd till 1067 891..
s 19 Karlsson Lennart, Aktuellt stationshus, HO sv 891 Åsheda
s 21 Sjöberg Hasse, SEJ på 750 mm spårvidd, HO9 sv

15/82

s 02 Frelin Bengt, .. din modell, N6.5 sv 891 ROJ
s 04 Elg Lennart, Yosemite Short Line del 1, O16.5 am 30″
s 08 Laurell Henrik, En universalbyggnad, HO sv ritning
s 10 Winegård Johan, Epoxigjutning i siliconformar,
s 11 Elg Lennart, Nn3 – va e de’, N6.5 am 3′ produktöversikt
s 12 Frelin Jan, SRJ litt NNu, O sv 891 ritning
s 14 Holmberg Torbjörn, Litt Z på smalspår, HO10.5 sv 891 Keyser byggsats
s 15 Svensson/Dahlströ, Bilar, bilhistoria
s 15 Dahlberg Göran, Film, am 2′ Two Foot Gauge in Maine
s 17 Engström Göran, Transportör, HO sv 1067 överföringsvagn BKB litt Qo
s 18 Dahlström Björn, Smalspårigt Nytt,
s 21 Karlsson Lennart, Fullskala i Växjö, sv 891 museibana
s 22 Walde Erik, Vattentorn i Gravendal HFJ, O sv 802

16/82

s 02 Winegård Johan, Torvvagn från Säbylund, O sv 600
s 04 Magnusson Conny, På Bankalas, HO9 sv 802 WNJ Skövde
s 06 Brandt Krister, .. ganska svensk.., HO sv smedja ritning
s 08 Sundström Erik, Lite historik, 1/20 sv 891 DHJ överföringstrallor
s 11 Frelin Jan, Hur jag byggde DHJ Gs 19-23, HO10.5 sv 891 byggtips ritning 1:43.5
s 15 Svensson/Dahlströ, Bilar, HO marknadsöversikt
s 16 Svallhammar Stig, Utan stångkoppel.., sv 891 överföringsvagnar på NKlJ
s 19 Sjöblom Ola, Akut vagnbrist på WBJ i Malmö, HO10.5 sv 891 Liliput-ombyggnad
s 21 Grennstam Stig, Logging hos Stig, HO10.5 am 3′ West Side Lumber Co

17/82

nr17_small

 

 

 

s 02 Karlsson Lennart, Diggarmöte Syd,
s 04 Elg Lennart, Rullande materiel på YSL, O16.5 am 30″
s 08 Magnusson Conny, På årsmöte med Conny,
s 10 Dahlström Björn, The 2mm Scale Association, 9 eng Finare N-standard
s 11 SRJ litt F, O sv 891 nr 230-232 ritning
s 14 Karlsson Lennart, Tp med normalspårsbuffertar, sv 891 Tp 3515 överföringstrafik i Växjö
s 15 Torsner Lars, Byggtips: Överföringsvagn i HO, HO10.5 sv 891 NKlJ Q37p 453
s 18 Nilsson Per, Smygöppning, HO10.5 sv 891 WBJ Malmö MJK
s 19 Elg Lennart, Smalspårigt Nytt, Amerikanskt för HO9
s 20 Elg Lennart, Amerikanskt On30″ i byggsats, O16.5 am Sango V&T Shops Grandt Line Porter
s 22 Sundström Erik, Lite historik del 2, sv 891 överföringsvagnar NKlJ KTsJ NVHJ

18/83

nr18_small

 

 

 

 

s 02 Frelin Jan, SRJ NNu, HO10.5 sv 891 foto
s 02 Israelsson Göran, speeder, O19.1 am 3′ foto
s 04 Elg Lennart, Succé för smalspår!, Hjulmarknad
s 06 Porteous Tom, Smalspårsfilosofi, 1/1932 sv 600 Munkedal live steam
s 09 Dahlström Mats, SRJ litt. Op i modell, HO10.5 sv 891 Lima-konvertering
s 12 Elg Lennart, Landskapsbibel, am Recension: Frary ”Realistic MR Scenery”
s 13 Dahlström Björn, MÅJ 6:an på japanska, HO9 sv 891 KATO-chassi
s 16 Dahlström Björn, Joe Works igen!, HO6.9 sv 600 O&K-lok på Arnoldchassi
s 18 Elg Lennart, Yosemite Revisited, O16.5 am 30″

19/83

nr19_small

 

 

 

 

s 02 Nordanberg Thomas, Min bana hemma, HO9 sv 891 TNJ BLJ
s 04 På besök hos Uppsala MJK, HO9 sv 891 Dannemora-Harg
s 04 Lindh Bengt, Läst i.., ty tysk mj-press
s 05 Porteous Tom, Smalspårsfilosofi, 1/1932 sv 600 Munkedal boggiekonstruktion
s 08 Dahlström Mats, Mitt Z4p-bygge, HO10.5 sv 891 SRJ Hobby-Teknik Perl
s 09 Karlsson Lennart, Sveriges största MJ, 1/1600 sv 600 KLJ-museum
s 10 Dahlström M/Walde, Ett godsmagasin, sv 891 ritning godsmagasin Lenna-Norrtelge
s 12 Karlsson Lennart, Bure, N sv 891 smalspårig tågfärja! ritning
s 15 Tholin Göran, När gav du en björk sist, HO trädbygge
s 17 Torsner Lars, Bygg ett El-lok, HO10.5 sv 891 NKlJs AEG-lok
s 22 Dahlström Björn, Smalspårigt Nytt, BEMO Krokodil ekerhjul växellåda
s 23 Brandt Krister, Början till din stora bana, O sv 891 N-vagn FUJ 13-18

20/83

nr20_small

 

 

 

 

s 02 Klang Sven-Åke, .. din modell, HO10.5 am 3′ West Side block car
s 02 Läst i …, eng smalspår i Model Trains
s 04 Frelin Jan, Äntligen – ritningsregister, sv
s 05 Porteous Tom, Smalspårsfilosofi, 1/1932 sv 600 polyestergjutning
s 08 Holmberg Torbjörn, Tobbe’s F-vagn, HO7 sv 600 NAÄJ
s 12 Torsner Lars, AEG-loket del 2, HO10.5 sv 891 bygg ett ellok
s 17 Dahlström Björn, Smalspårigt Nytt, Hobby-Teknik lagergafflar Bemo krokodil
s 19 Dahlström Mats, Ett vattentorn, HO sv LNJ

21/83

nr21_small

 

 

 

 

s 02 Elg Lennart, Färre tjuvstopp.., Bättre strömupptagning
s 04 Magnusson Conny, Årsmöte, s 06 Elg Lennart, Lågpris-SHAY!, HO10.5 am 3′ MDC byggsats
s 08 Elg Lennart, Vad 17 är en Shay, am
s 09 Törnvall Ulf, Frilans tankvagn i HOe, HO9
s 10 Brandt Krister, Att bygga är vår största lust, HO sv banvaktstuga
s 14 Torsner Lars, AEG-loket del 3, HO10.5 sv 891 NKlJ
s 19 Dahlström Björn, Med tumstock.., sv godsmagasin Bärby ULJ
s 20 Magnusson Conny, Tangle Leg Mine, S14.4 am 3′ hemma hos Bo Hammarling
s 22 Walde Erik, Östtyskt normalspår .., HO sv 891 Piko-konvertering ÖSmJ ROJ G 120-123

22/84

nr22_small

 

 

 

 

s 02 Elg Lennart, Hjul igen.., Hjulmarknad
s 04 Bergfors Jörgen, SRJ på modulbana, HO10.5 sv 891
s 07 Dahlström Björn, Smalspårigt Nytt, Hanazono lok hjul(Sharman Tenmille)
s 08 Walde Erik, Hamnkran, O CHB Models delar
s 11 Dunell Ove, Med cykel längs SVJ-HFJ, sv 802
s 12 Dunell Ove, Banvaktsstuga, HO sv 802 ritning
s 15 Dahlström Björn, Joe Works lok, HO9 Få det att fungera
s 17 Ahlstrand Clas, Recension, Andress M : Narrow Gauge Railways PSL
s 18 Elg Lennart, Nya On30″-äventyr i västerled, O16.5 am 30″ Hemma hos Gordon North George Konrad
s 20 Tholin Göran, Smalspåret lever!, HO9 sv 802 WNJ
s 21 Frelin Jan, Att bygga i ek.., HO10.5 sv 891 NKlJ passvagn

23/84

nr23_small

 

 

 

 

s 02 Brandt Krister, På västfronten mycket nytt, Hobbymässa i Göteborg
s 04 Nilsson Arne, Diggarmöte i Göteborg,
s 05 Dahlström Mats, Utan ritning, HO10.5 sv 891 Dressin MTR SJ 53p nr 381
s 06 Engström Göran, Rullande kolbrygga, sv 891 bangårdsvagnar
s 08 Dahlström Björn, Hanazono HO9 lok, HO9 test chassi Krauss 0-4-0T
s 10 Elg Lennart, Hur mycket orkar loket, beräkna max. tågvikt
s 12 Torsner Lars, Mer NKlJ, HO sv 891 tankvagn Q+ 20006
s 14 Frågor & Svar,
s 15 Dahlberg Göran, Ström över smalspåret, ellok översikt
s 16 Hellgren Anders, YFo5p Godsrälsbuss, HO10.5 sv 891
s 17 Dahlström Björn, Joe Works lok, HO9 Få det att fungera!
s 20 Hellgren Anders, 1093 mm blir 12 mm, HO12 sv 1093 KUJ
s 21 Dunell Ove, Med cykel längs SVJ-HFJ, sv 802
s 21 Runberger Svante, HFJ täckt godsvagn nr 190, HO sv 802 ritning
s 22 Runberger Svante, SVJ lok nr 5, HO sv 802 ritning

24/84

nr24_small

 

 

 

 

s 02 Elg Lennart, SJKs bästa, sv recension av ”Vägen från gruva och bruk”
s 03 Elg Lennart, Omkopplare i mikroformat,
s 04 Magnusson Conny, Större lokaler.., sv Bankalas i Skövde
s 06 Ahlstrand Clas, Dundas vagnar, 1/76 HO9 eng ombyggnadstips
s 10 Dahlström Björn, Joe Works lok, HO9 Få chassit att fungera!
s 12 Magnusson Lars, Nässelfeber, bygg en gran
s 14 Torsner Lars, NKlJ Co 26 – en bamse, HO sv 891 ritning
s 16 Walde Erik, Pmp 323223, O sv 891 PFJ NÖJ Atlas kolvagn
s 17 Bergfors Jörgen, NVJ Lok 2, HO10.5 sv 891 bygg om ditt Liliputlok!
s 22 Dunell Ove, Med cykel längs SVJ-HFJ, sv 802 exkursion
s 23 Runberger Svante, HFJ litt NN, HO sv 802 ritning
s 24 Dunell Ove, Afträde Gravendal, HO sv 802 ritning
s 25 Dahlström Björn, Smalspårigt Nytt, Hobby-Tekniks Roslagsbaneboggie mm
s 27 Dahlström Björn, Ett hjulkort, 2 mm Scale stjärnekerhjul

25/84

nr25_small

 

 

 

 

s 02 Rundqvist Lennart, En till!, HO7 sv 600 AOJ Go 21
s 02 Dunell Ove, Oves afträde, HO sv dasshumor
s 04 Karlsson Lennart, Årsmöte,
s 06 Bergfors Jörgen, NVJ lok 2 del 2, HO10.5 sv 891
s 09 Elg Lennart, Ett tåg kommer lastat, am trafiksimulering
s 12 Magnusson Conny, Gruvbana i källaren, HO9 sv 891 Nils-Erik Lind NKlJ
s 15 Walde Erik, Vad passar till svenska spår, sv utländska lok på svenskt smalspår
s 16 Dahlström Björn, Byggsats från Dundas, 1/769 eng 600 Class D (Io) fältbana
s 20 Nilsson Arne, Enkla växelreglage,
s 24 När krutröken.., HO Älgbygge..


Lämna en kommentar