Hem » Händer i föreningen » Verksamhetsberättelse, revisonsberättelse, bokslut

Verksamhetsberättelse, revisonsberättelse, bokslut

Verksamhetsberättelse 2019

Revisionsberättelse 2020

De medlemmar som önskar ta del av bokslutet kan kontakta Bengt Nylén via email nylen@telia.com